Här är lite bilder på objekt jag haft förmånen att arbeta med de senaste 10-15 åren. De ger en bild av min inriktning, det vill säga vård, underhåll och ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Jag är ingenjör med kompletterad med Kungliga konsthögskolans restaurerings utbildning. Under 10 år har jag varit anställd på Statens fastighetsverk och förvaltat många av pärlorna inom vårt

byggda kulturarv.

   

Sedan 2005 driver jag egen verksamhet med inriktning på underhåll och ombyggnadsprojekt. Innan jag på heltid började syssla med gamla byggnader arbetade jag inom byggproduktionsledet med kalkyler men också med att driva större restaureingsprojekt såsom fasadrenovering

av Nordiska muséet och Rosenbad.

  

Jag har satsat på bredda min kompetens före att specialisera mig, det kan vara till nytta när som alltid blir frågan om att sammanvägningar skall göras mellan kulturminnesvård, ekonomi, teknik, estetik etc

   

Min roll i byggprocessen brukar vara som projekt- projekterings och eller byggledare. Jag arbetar också med förvaltarstöd i tidiga skeden med exempelvis investeringskalkyler.Vänliga hälsningar,


Lars Almqvist

 
Now, just as a reminder, the hublot replica I am expecting is pictured below here. If this works out, and I find you to be prompt, honest, and dependable, I can send you many more rolex replica sale who are wanting to order from you. Lastly, as I may have explained to you, I ordered this exact hublot replica uk from a different company several months ago. It is the watch you see pictured here. The problem I had with it was that the “pins” in the replica watches uk actually fell out, and the bracelet had to be replaced. I am hopeful that I will not any problems like this with your company. However, if I do, I fake rolex hope you will stand behind the product and replace the bracelet if that should happen? replica watches there will be no problems.